Παρουσίαση του ΚΕΚ του ΓΝΝΘΑ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ"

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης "Η ΣΩΤΗΡΙΑ"

Η πευκόφυτη έκταση των 325 στρεμμάτων που περιβάλλουν το Κ.Ε.Κ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" σε συνδυασμό με τον εξαρχής σχεδιασμό και κατασκευή του κτιρίου για "σχολείο" αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα του Κ.Ε.Κ του Νοσοκομείου μας. Οι ευήλιες και ευάερες αίθουσες διδασκαλίας, οι άνετοι χώροι διαλειμμάτων και υγιεινής, η εύκολη πρόσβαση των ΑΜΕΑ δημιουργούν ένα φιλικό περιβάλλον για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΚΕΚ.

Η Δομή του Κ.Ε.Κ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" σήμερα, διαθέτει 4 κύριες αίθουσες διδασκαλίας εκ των οποίων η μία έχει μετατραπεί σε πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο Πληροφορικής που διαθέτει διαδραστικό πίνακα συνδεδεμένο με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και LCD Projector, ένα κεντρικό Server με 25 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (σε δίκτυο δομημένης καλωδίωσης) με Laser και Inkjet εκτυπωτές και πρόσβαση στο Internet μέσω του δικτύου "ΣΥΖΕΥΞΙΣ'' αλλά και μέσω ADSL.

Κάθε αίθουσα του ΚΕΚ είναι εξοπλισμένη με Laptop, LCD Projector, Slides Projector, Επιδιασκόπιο και Οθόνη προβολής.Στον πάγιο εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, Τηλεόραση, Video και Video Camera. Η γραμματεία του ΚΕΚ είναι πλήρως εξοπλισμένη με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές σε δίκτυο, Inkjet και Laser έγχρωμους εκτυπωτές, τηλεφωνικό κέντρο 3 εξωτερικών και 8 εσωτερικών γραμμών, Fax, πρόσβαση στο Διαδίκτυο, e-mail και ατομική δικτυακή παρουσία.

Κεντρικό στόχο του Κ.Ε.Κ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη και η ποιοτική βελτίωση των δεξιοτήτων και της γνώσης κυρίως των εργαζομένων και δευτερευόντως των ανέργων των τομέων Υγείας και Πρόνοιας μέσω της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Αντικειμενικοί σκοποί του ΚΕΚ ΓΝΝΘΑ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" αποτελούν:
* Η σύνδεση και η εναρμόνιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τις διοικητικές, οργανωτικές και λειτουργικές αλλαγές του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Εθνικού Συστήματος Φροντίδας.
* Η συμβολή του προσωπικού στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στους πολίτες.
* Η αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών.
* Η προώθηση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας ανεξαρτήτως φύλλου, ηλικίας και πολιτισμικής ομάδας.
* Η στήριξη της απασχόλησης και η δημιουργία νέων ευκαιριών και δυνατοτήτων εργασιακής ένταξης.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του ΚΕΚ ΓΝΝΘΑ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" είναι:
* Η ανάπτυξη ευέλικτων, προσαρμοζόμενων στις καταστάσεις κι ανταποκρινόμενων στις σύγχρονες ανάγκες, εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
* Η εκπόνηση ενεργειών κατάρτισης για όλους τους κλάδους και κατηγορίες του προσωπικού όλων των δομών.
* Η αλλαγή συμπεριφοράς του επαγγελματία υγείας απέναντι στα υπόλοιπα μέλη της υγειονομικής ομάδας όσο κι απέναντι στον τελικό αποδέκτη της παρεχόμενης φροντίδας υγείας, τον ασθενή.

Το Έργο του ΚΕΚ

Στα Πλαίσια του Β΄ και Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, το Κ.Ε.Κ. του ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» συμμετείχε και στις τέσσερις προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και υλοποίησε ανά χρονική περίοδο:

201-2018 127 Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης
2007-2010 13 Ενέργειες Κατάρτισης
2006 20 Ενέργειες Κατάρτισης
2005 4 Ενέργειες Κατάρτισης
2004 10 Ενέργειες Κατάρτισης
2003 11 Ενέργειες Κατάρτισης
1999-2000 18 Ενέργειες Κατάρτισης
1998 10 Ενέργειες Κατάρτισης
1997 1 Ενέργεια Κατάρτισης